Casa Montessori

Politica de confidentialitate


Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 


Protecția datelor cu caracter personal reprezint
ă un angajament fundamental pentru Scoala Primara “Casa Montessori”. În consecință vom depune toate eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. În continuare dorim să te informăm despre modul în care prelucrăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a evidenția cât mai fidel orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal. Dacă vom efectua modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verificati periodic conținutul acesteia.


Depre noi și cum ne poți contacta


Scoala Primara “Casa Montessori” – Funda
ția Montessori București este o persoană juridică de naționalitate română, constituită sub forma unei fundații, având sediul în, B-dul Iuliu Maniu nr. 6, sector 6, București, înregistrată la Registrul Asociatiilor și Fundațiilor cu nr. 29/22.02.2011 CIF: 28211555. În sensul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, suntem operator de date cu caracter personal atunci când prelucrăm date cu caracter personal.


Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm


Atunci când ne contactezi folosind una din opțiunile de la secțiunea ”CONTACT” colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât să îți asigurăm controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi, cât și cu privire la destinația informației.

În sensul celor de mai sus vom colecta: numele si prenumele, adresa de e-mail, conținutul mesajului tău.

În situația în care vei alege să ne contactezi telefonic, vom avea acces la numărul tău de telefon, pe care nu îl vom păstra în baza noastră de date fără acordul tau.

Ca vizitator pe pagina noastră web ne transmiți (din necesități tehnice) datele tale referitoare la browserul de internet către serverul nostru. Datele de mai jos sunt înregistrate în timpul unei conexiuni în desfășurare pentru comunicarea dintre browserul tău de internet și serverul nostru de internet: data și ora solicitării, numele fișierului solicitat, pagina pe care este fișierul solicitat, statusul accesului (fișierul transferat, fișierul nu a fost găsit etc.), browserul de internet folosit și sistemul de operare folosit, adresa IP completă a computerului care face solicitarea, cantitatea transferată de date.

În calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrăm datele personale ale Beneficiarilor indirecți precum și pe cele ale Beneficiarului direct, din contractele privind furnizarea de servicii de învățământ preșcolar, în baza relației contractuale (care include și interacțiunile anterioare de semnare a contractului în vederea executării acestuia) sau în temeiul faptului că există o cerință legală în acest sens. Astfel, vom prelucra pentru Beneficiarii indirecți (nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP, seria și nr. CI, nr. de telefon, adresa de e-mail, cod IBAN, imaginea facial, profesie și locul de muncă), iar pentru Beneficiarul direct (nume prenume, CNP, informații legate de starea de sănătate, imaginea facială, obiceiuri inclusiv alimentare, concluziile evaluării școlare, ).

Privitor la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal conform GDPR, respectiv informațiile medicale, vă înșiințăm faptul că școala procesează informațiile legate de starea de sănătate în baza umrătoarelor motive:

Dacă ne vei vizita la adresa noastră din B-dul Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, București, te informăm că incinta în care ne desfășurăm activitatea este permanent monitorizată video din motive de securitate, avand în vedere specificul activității cât și datorită obligațiilor legale prevazute de Legea 333/2003, înregistrările păstrându-se în arhivă pe o perioadă de 30 de zile.


Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării


Vom prelucra datele tale cu caracter personal
în următoarele scopuri:

  1. Pentru soluționarea cererilor/solicitărilor/întrebărilor tale.

Atunci când ne contactezi, datele tale personale, vor fi stocate, pentru ca mesajul tău să poată fi transmis mai departe către departamentul responsabil cu soluționarea cererii/solicitării tale. Temeiul juridic al prelucrării este art. 6, lit.b din GDRP. Datele tale oferite prin formularul de contact nu sunt utilizate pentru alte scopuri, mai ales nu pentru publicitate. După ce răspundem la întrebarea/solicitarea/cererea ta, ștergem conținutul mesajului primit precum și datele tale personale aferente.

  1. Pentru motive de securitate a website-ul nostru.

Atunci când accesezi website-ul nostrum, din motive legate de siguranța tehnică, în special pentru evitarea atacurilor pe serverul nostru de internet, datele tale personale mai sus menționate, sunt stocate de noi pentru o perioadă scurtă de timp. Este imposibilă sa facem o statistica referitor la fiecare persoană pe baza acestor date.

  1. Pentru furnizarea serviciilor de învățământ preșcolar.

Odată cu semnarea Contractului Educațional pentru furnizarea serviciilor de învățământ preșcolar vom prelucra datele personale ale Beneficiarilor indirecți (părinții copilului) precum și pe cele ale Beneficiarului direct (copilul minor – cursant în cadrul Scoalii Primare “Casa Montessori”), în scopul furnizării serviciilor de învățământ preșcolar Beneficiarului direct. Acestă prelucrare de date include și interacțiunea avută premergător semnării Contractului Educațional în vederea încheierii acestui contract.

  1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim servicii de înaltă calitate, iar pentru aceasta vă putem invita să completați chestionare în vederea îmbunătățirii serviciilor prin intermediul cărora vom prelucra date cu caracter personal.

Temeiurile prelucrării:

Prelucrăm date cu caracter personal în temeiul consimțământului tău, potrivit art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR.

În privința datelor pe care ni le oferi în mod voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastra în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” , potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

Prelucrăm date cu caracter personal ori de câte ori avem de îndeplnit o obligație legală, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit.c) sau ori de câte ori vom justifica un interes legitim în acord cu prevederile art. 6 alin. (1) lit.f) din GDPR.


Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal


Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp va fi nevoie pentru a răspunde cererilor/solicitărilor/întrebărilor tale. De asemenea, vom păstra datele tale personale asociate cu vizitarea website-ului nostru atât timp cât interesele noastre legitime în materie de securitate a website-ului o vor impune. Poți oricând să ne soliciți ștergerea anumitor informații sau a tuturor informațiilor deținute. Vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În restul cazurilor, vom păstra datele tale cu caracter personal pe duratele de timp impuse de condiţiile în care acestea au fost colectate, după caz: pe toată perioada de timp în care avem obligația legală să păstrăm fiecare categorie de date în parte, precum și ori de câte ori vom jusțifica un interes legitim.


Cui transmitem datele tale cu caracter personal


Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi angajații subscrisei din diverse departamente cu atribuții în desfășurarea prezentului contract (ex: departamentul HR, IT, educatoare, contabilitate etc), precum și instituțiile statului/autorități publice, care potrivit legii au atribuții în acest sens.

Este posibil ca în procesul de colectare, stocare sau arhivare a datelor cu caracter personal, să divulgăm datele cu caracter personal colectate unor împuterniciți sau operatorilor asociați. Nu vom transmite datele cu caracter personal către o altă companie pentru a fi prelucrate în scop de marketing și/sau publicitate.

Ne asigurăm că accesul la datele tale de către terți, persoane juridice de drept privat, sau autorități publice, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia care vor conține clauze specifice.


În ce țări transferăm
 datele tale cu caracter personal


În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele tale. Transferurile către, împuterniciți, operatori asociați sau alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale.


Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal


Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Colectarea, stocarea și transferul datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, servere de stocare securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Cu toate eforturile depuse pentru a proteja datele tale cu caracter personal, te atenționăm că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele tale să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme pe care nu le putem controla.


Ce drepturi ai


Regulamentul (UE) 2016/679 
(“Regulamentul general privind protecția datelor”) instituie o serie de drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. În termeni generali, poți solicita accesul la datele tale personale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a formula plângere către autoritatea de supraveghere competentă sau de a te adresa justiției. În condițiile Regulamantului, poți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor precum și de dreptul la portabilitatea datelor.


Accesul


Poți să ne ceri:


Rectificarea


Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.


Ștergerea datelor


Ne poți cere să ștergem datele tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor personale este necesară:


Restricționarea prelucrării datelor


Poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:


Portabilitatea datelor


Ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:


Opoziția


Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.


Luarea de decizii automate


Nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, a datelor tale cu caracter personal.


Plângeri


Ai dreptul să depui plângeri la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro


Fără a îți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva
orice problemă pe cale amiabilă.   

– prin e-mail la adresa : contact@casamontessori.ro

– prin corespondență la adresa: Bucuresti, Bd. Iuliu MAniu nr. 6D, sector 6

– prin telefon la numărul : 0729 290 401

X

realizat de BECMedia
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.