Casa Montessori

Oferta educationala gradinita 2022-2023

 

Ofertă educațională ”Casa Montessori” 2022-2023

Nivelul preșcolar

Şcoala Primară “Casa Montessori” este o instituție de învățământ particular, fondată de Fundația Montessori București, care funcționează conform principiilor pedagogiei Montessori din septembrie 2012. Şcoala Primară “Casa Montessori” este autorizată  să funcționeze pentru nivelul preșcolar pentru program normal conform ordinului OMECTS nr 3906/03.05.2012, modificat prin ordinul OMECTS 4891/31.07.2012, și acreditată conform ordinului OMEN nr. 4685/18.08.2017.

Fundația Montessori București, a fondat, gestionează și susține Școala Primară ”Casa Montessori”, și organizează direct sau prin intermediul Școlii Programul Afterschool pentru copiii înscriși la Școala Primară Casa Montessori, și activități, respectiv programe complementare unității de învățământ.

În anul școlar 2023-2024, Școala Primară Casa Montessori funcționează cu nivel Preșcolar – alternativa educaționala Montessori, activitatea nivelului Primar fiind suspendată. Din acest motiv, ne vom referi în continuare la Grădinița Casa Montessori.

BAZA MATERIALĂ:

Grădinița ”Casa Montessori” este situată pe strada Valea Oltului, nr 31-35 într-o zonă în dezvoltare, cu multe familii tinere, ușor accesibilă atât copiilor din  cartierul Drumul Taberei, a celor din Prelungirea Ghencea, cât și a celor din localitățile învecinate.

Clădirea grădiniței este amenajată pentru a asigura cele mai bune condiții de desfășurare a procesului didactic. Sălile de grupă au asigurată lumină naturală și ventilație optimă. Fiecare sală de grupă are grup sanitar propriu, adaptat vârstei copiilor. Grădinița dispune de două curți care constituie atât un loc de joacă pentru copii, cât și un loc în care copiii pot studia direct plantele, insectele și alte viețuitoare, învăță despre îngrijirea plantelor și animalelor, desfășoară diferite activități de grădinărit și amenajarea mediul ambiental adecvat vârstei.

Materialele didactice sunt truse special destinate pedagogiei Montessori, procurate de la producători specializați sau realizate de cadrele didactice ale grădiniței, pentru fiecare lecție în parte. Trusele se află permanent la dispoziția copiilor, care au libertatea și sunt încurajați să lucreze și astfel să dezvolte abilități, să asimileze și să aprofundeze cunoștințe. Profesorul Montessori de la fiecare grupă prezintă copiilor modul de lucru cu aceste materiale.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE: În anul școlar 2023-2024 Grădinița ”Casa Montessori” va organiza, pentru nivelul preșcolar, o grupă de copii între 3 – 6 ani, totalizând un număr de 25 de locuri, precum și o grupă de adaptare, pentru copii între 2 -3 ani, cu 15 locuri.

 

 

 

PROGRAMUL COPIILOR

 1. PROGRAMUL NORMAL ( 08.30-13.00)

Include:

 • activitate independentă Montessori de 3 ore pentru grupele de 3-6 ani și de 2 ore pentru grupa de adaptare, dimineața
 • activități în limba engleză
 • activități în aer liber
 • servirea micului dejun și a unei gustări de fructe
 • servirea pranzului.

 

 1. PROGRAMUL LUNG (08.30-17.00)

În plus față de programul normal, include programul de odihnă al copiilor și gustarea de după-amiază, activitati in aer liber, lectura, activitati in clasa.

 1. PROGRAMUL PRELUNGIT (08.30-18.00)

În plus față de programul lung, include activitati in aer liber, lectura, activitati in clasa.

 

 1. PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:

La acest nivel de vârstă pedagogia Montessori recomandă ca toate activitățile extrașcolare să se desfășoare la sediul grădiniței, cu resurse proprii sau prin aducerea de invitați externi, caz în care cheltuielile sunt plătite de către părinți în plus față de taxa educațională. În fiecare luna se desfășoară cel puțin câte o activitate extracurriculară, iar în programele ”Școala Altfel” și în ”Săptămâna Verde”, care se întind fiecare pe parcursul câte unei săptămâni, se desfășoară câte o activitate extracurriculară în fiecare zi, printr-o metodologie stabilită de către Ministerul Educației.

 

 

 1. PROGRAMUL DE ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE OPȚIONALE ( Cluburi):

 

În anul școlar 2023-2024 se vor derula contra cost, pentru grupa de vârstă 3-6 ani activități extracurriculare în afara programului normal si Afterschool, în condițiile în care se va strânge numărul minim de copii pentru atelierele propuse.

 

            Programul copiilor poate suferi modificări ca urmare a unor dispoziții legale sau de altă natură care fac indisponibilă desfășurarea activității în incinta unității de învățământ, caz în care activitatea educațională urmează să se desfășoare la distanță, asistată de tehnologie, numită generic ”online”, din cel târziu a treia zi de la suspendarea cursurilor de la sediul grădiniței, cu condiția ca prof. Montessori de la grupa copilului să fie apt să susțină activitatea online.

            MASA: În alternativa Montessori servirea mesei este integrată în procesul educațional și în programul zilnic. Copiii sunt implicați în așezarea mesei și rearanjarea mediului după servirea acesteia. In același timp este un prilej de comunicare și de integrare a comportamentelor sociale și de bune maniere specifice acestui tip de activitate..

Copiii înscriși la Programul Normal vor servi la grădiniță, micul dejun și gustarea de fructe.

Copiii înscriși la Programul Aftreschool B vor servi în plus masa de prânz și gustarea de după-amiază. Meniul săptămânal este actualizat pe site în fiecare vineri pentru săptămâna următoare. Având în vedere că grădinița nu are autorizație de tip catering sau restaurant, mâncarea poate fi servită de către copii doar la sediul grădiniței și nu poate fi luată acasă.

Meniul zilnic respectă particularitățile de vârstă ale copiilor și piramida alimentară conform normelor legale pentru a asigura o dezvoltare fizică armonioasă. Meniul este avizat de medicul de medicină școlară.

În cazul copiilor cu alergii la anumite alimente, părinții vor suplimenta meniul, daca este cazul, cu produse specifice pe care copilul le tolerează, în vederea asigurării unei alimentații echilibrate, fără ca acest lucru să se reflecte în modificarea taxei educaționale.

 

 • Intregul meniu este furnizat de către firma de catering Delarte Catering SRL.

EVALUAREA activității copiilor în alternativa Montessori este continuă și permanentă. Planificarea activităților se realizează individual ținând cont de ritmul și interesele fiecărui copil în parte. Profesorul urmărește și înregistrează zilnic evoluția copiilor, fiecare copil în parte învățând, cu sprijinul profesorului Montessori, cum să își gestioneze resursele de energie și timp, astfel încât să beneficieze optim de ceea ce grădinița are de oferit curiozității lui native. La finalul fiecărui semestru, profesorul Montessori de la grupă redactează o scrisoare de evaluare în care prezintă o sinteză a activității copilului pe parcursul întregului semestru, conținând aspecte privind dezvoltarea personală / modul de lucru / comportamentul social al copilului.

Scrisorile de evaluare sunt prezentate personal de către profesorul Montessori părinților fiecărui copil, în cadrul unei întâlniri individuale pe această temă.

              Corpul didactic: Profesorii Montessori din grădinița ”Casa Montessori” au absolvit cursuri de specializare în pedagogia Montessori în cadrul Institutului Montessori București, sub egida AMI (Association Montessori Internaționale), sau au fost formați intern (la grupa de 2-3 ani), sub îndrumarea unui profesor Montessori specializat. De asemenea, investim in educatorii nostri, oferindu-le traininguri formale si informale pe toata durata anului iar pentru educatoarele in tranzitie de rol, oferim formare pe termen lung.

La fiecare grupă, echipa educațională va fi alcătuită din cel puțin un profesor Montessori și cel puțin un asistent Montessori ( dacă este cazul), în funcție de numărul de copii de la grupă ( la grupa de adaptare, raportul dintre numărul de adulți și numărul de copii este de cel puțin 1:5, iar la grupele de 3-6 ani este de cel puțin 1:15)

PROFESORI SPECIALIȘTI – activitățile opționale vor fi susținute de către profesori cu experiență în domeniul respectiv.           

 CURRICULUM-UL NAȚIONAL MONTESSORI este aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 6142/01.11.2011 și include curriculum-ul din învățământul tradițional național, fiind mai cuprinzător. În plus, pedagogia Montessori oferă lecții de viață practică, de dezvoltare senzorială, personală, socială etc. Ariile studiate sunt: Viața Practică, Dezvoltarea Senzorială, Limbaj, Matematică, Natură și Cultură, Religie Ortodoxă.

 

              RELIGIA ORTODOXĂ   

Copiilor le sunt prezentate noțiuni de religie ortodoxă, respectând principiile pedagogiei Montessori, prin materiale didactice, povestiri, cântece, adaptate vârstei și integrate între celelalte arii ale pedagogiei Montessori.

Se spune o rugăciune înainte de a servi masa de prânz și copiii merg la împărtășit la sărbătorile mari, cu acordul părinților.

 

MULTISPORT

Multisport Junior, program inclus în oferta educațională, este un integrat de antrenamente atletice. El sistematizează jocuri din cele mai diverse discipline sportive, pentru dezvoltarea unei baze cât mai largi și mai solide a pregătirii fizice a copiilor. E important ca cei mici să dobândească o atitudine sportivă și cultivăm cu atenție creativitatea atletică.

 

              LIMBA ENGLEZĂ: Limba engleză este prezentă în grădiniță prin expunerea la limbă de către profesorul Montessori și/sau asistentul Montessoride la fiecare grupă, conform principiilor Montessori, fiind inclusă în taxa educațională. Acesta va folosi limba engleză în activitălile de îngrijire, joc, precum și la activităși de grup prin cântece și poezii.

 

 

SĂNĂTATEA – Grădinița posedă CABINET MEDICAL ȘCOLAR, utilat și dotat cu medicamente și materiale medicale de primă necesitate conform normativelor legale în vigoare. Monitorizarea stării de sănătate a elevilor și monitorizarea securizării din punct de vedere medical a mediului din grădiniță sunt asigurate de un medic școlar, specialist pediatru și de asistentă medicală școlară.

Triajul zilnic este efectuat de către  asistentul medical și respectiv medicul școlar, angajați ai grădiniței noastre, conform normelor sanitare în vigoare.

SIGURANȚA – grădinița este monitorizată permanent prin camere video, iar securtiatea este asigurată prin colaborarea cu firma de intervenție Force1.

 

TAXE

 

 • Taxa de înscriere/rezervare a locului: 800 lei
  • Se plăteşte în momentul înscrierii şi este nereturnabilă;
 • Taxa de reînscriere/rezervare a locului: 600 lei
  • Se plăteşte o dată pe an şcolar în momentul reînscrierii şi este nereturnabilă;
 • Depozitul, în valoarea unei tranșe lunare, a cărei valoare diferă în funcție de programul programul avut în vedere după acomodare Depozitul este nu este returnabil în nicio circumstanță și acoperă taxa pentru luna august, sau pentru 30 de zile de preaviz în cazul denunțării/rezilierii.
 • Taxa de re/ înscriere, precum și depozitul se achită în termen de 3 zile de la emiterea facturii

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Taxe de școlarizare anuală
 

 

Program normal

In intervalul orar 8.30-13.00 grupa 2-3 ani

In intervalul orar 8.30-13.30 grupa 3-6 ani

34 800 lei/ an

Taxa de școlarizare anuală se achită în 12 tranșe de câte 2 900 lei/lună, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2023 până în iulie 2024, inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere).

 

 

 

 

 

 

 

Program lung

In intervalul orar 8.30-17.00

 

38 400 lei/an.

Taxa  de școlarizare anuală se achită în 12 tranșe de câte 3 200 lei/lună, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2023 până în iulie 2024, inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere).

 

 

 

 

 

 

Program extins

In intervalul orar 8.00-18.00

 

40 800 lei/an.

Taxa  de școlarizare anuală se achită în 12 tranșe de câte 3 400 lei/lună, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2023 până în iulie 2024, inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere).

 

 • Valoarea tuturor taxelor nu este influențată de numărul de zile de grădiniță, vacanță, zile libere acordate la nivel național sau local, sau în care nu se fac cursuri prin decizia autorităților sau a Consiliului de Administrație al Grădiniței Casa Montessori, ca urmare a unor evenimente neprevazute.

Excepție fac perioadele în care cursurile la sediul unității de învățământ se suspendă pentru perioade mai lungi de o săptămână prin hotărârea autorităților sau a Consiliului de Administrație al Școlii Primare Casa Montessori, situație în care taxa pentru Programul Normal va rămâne nemodificată.  La solicitarea scrisă a părinților, taxa se poate reduce cu 15 lei/zi, începând din ziua următoare depunerii solicitării. Această reducere nu se aplică depozitului, aferent ultimelor 30 de zile de contract

 • In situația în care pe parcursul anului școlar vor apărea cheltuieli suplimentare semnificative, datorate unor cauze interne sau externe, unitata noastră de învățământ își rezervă dreptul de a majora prețurile din ofertă, proporțional cu cheltuielile suplimentare.

 

 

REDUCERI

 • Se acordă o reducere de 15% din taxa de școlarizare pentru al doilea copil înscris la Grădinița “Casa Montessori”, în situaţia în care doi frați sunt  înscrişi la Grădinița “Casa Montessori”, indiferent de nivel;
 • Se acordă o reducere de 25% din taxa de școlarizare pentru al treilea copil înscris la Grădinița “Casa Montessori”, în situaţia în care trei frați sunt  înscrişi la Grădinița “Casa Montessori”, indiferent de nivel;

 

Parteneri:

X

realizat de BECMedia
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.