Casa Montessori

Oferta educațională grădiniță 2020-2021

”Pregătire pentru viață”

 

Ofertă educațională Școala Primară ”Casa Montessori” 2020-2021

Nivelul preșcolar 

Şcoala Primară “Casa Montessori” este o instituție de învățământ particular, fondată de Fundația Montessori București, care funcționează conform principiilor pedagogiei Montessori din septembrie 2012. Şcoala Primară “Casa Montessori” este autorizată  să funcționeze pentru nivelul preșcolar pentru program normal conform ordinului OMECTS nr 3906/03.05.2012, modificat prin ordinul OMECTS 4891/31.07.2012, și acreditată conform ordinului OMEN nr. 4685/18.08.2017.  

Fundația Montessori București, a fondat, gestionează și susține Școala Primară ”Casa Montessori”, și organizează direct sau prin intermediul Școlii Programul Afterschool pentru copiii înscriși la Școala Primară Casa Montessori, și activități, respectiv programe complementare unității de învățământ.

În anul școlar 2020-2021, Școala Primară Casa Montessori funcționează doar cu nivel Preșcolar – alternativa educaționala Montessori, activitatea nivelului Primar fiind suspendată. Din acest motiv, ne vom referi în continuare la Grădinița Casa Montessori.

BAZA MATERIALĂ: 

Grădinița ”Casa Montessori” este poziționată într-o zonă în dezvoltare, ușor accesibilă, în apropierea stațiilor de metrou Râul Domnei și Valea Ialomiței. 

Clădirea grădiniței este amenajată pentru a asigura cele mai bune condiții de desfășurare a procesului didactic. Sălile de grupă  au asigurată lumină naturală și ventilație optimă. Fiecare sală de grupă are grup sanitar propriu, adaptat vârstei copiilor. De asemenea, fiecare grupă beneficiază de curtea proprie, închisă, care constituie atât un loc de joacă pentru copii, cât și un loc în care copiii pot studia direct plantele, insectele și alte viețuitoare, învăță despre îngrijirea plantelor și animalelor, desfășoară diferite activități de grădinărit și amenajarea mediul ambiental adecvat vârstei.

Materialele didactice sunt truse special destinate pedagogiei Montessori, procurate de la producători specializați sau realizate de cadrele didactice ale grădiniței, pentru fiecare lecție în parte. Trusele se află permanent la dispoziția copiilor, care au libertatea și sunt încurajați să lucreze și astfel să dezvolte abilități, să asimileze și să aprofundeze cunoștințe. Profesorul Montessori de la fiecare grupă prezintă copiilor modul de lucru cu aceste materiale.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE: În anul școlar 2020-2021 Grădinița ”Casa Montessori” va organiza, pentru nivelul preșcolar, două grupe de copii între 3 – 6 ani, totalizând un număr de 60 de locuri, precum și o grupă de adaptare, pentru copii între 2 -3 ani, cu 15 locuri. 

 

PROGRAMUL COPIILOR 

 

 • PROGRAMUL NORMAL AL GRĂDINIȚEI – A ( 08.00-12.00)

 

Include:

 • activitate independentă Montessori de 3 ore pentru grupele de 3-6 ani și de 2 ore pentru grupa de adaptare, dimineața
 • activități în limba engleză
 • activități în aer liber 
 • servirea micului dejun și a unei gustări de fructe.

 

 

 • PROGRAMUL NORMAL  AL GRĂDINIȚEI – B (08.00-12.00)

 

Include activități suplimentare în limba engleză în perioada de activități în aer liber.

 

 • PROGRAMUL AFTERSCHOOL – A (12.00-13.00)

 

Este oferit gratuit de către Fundația Montessori București,  copiilor înscriși la Programul Normal A.

Include:

 • servirea mesei de prânz 

 

 

 • PROGRAMUL AFTERSCHOOL – B (12.00-16.00/17.00)

 

Este oferit gratuit de către Fundația Montessori București, și se aresează copiilor înscriși la Programul Normal B.

Include:

 • servirea mesei de prânz și a gustării de după-amiază
 • odihnă
 • activități Montessori de aprofundare ( pentru copiii de la grupele de 3-6 ani care nu dorm) și activități recreative în interior și în aer liber.

Copiii de la grupele de 3-6 ani înscriși la acest program vor sta întinși în pat în jur de 30 de minute, după care fie adorm, fie pot exersa în sala de grupă, sub îndrumarea unui profesor/asistent Montessori, prezentările primite de la profesorul Montessori în cadrul perioadei de activitate independentă de dimineață. Acest program se adresează doar copiilor care se pot încadra în aceste opțiuni. 

Copiii de la grupele de adaptare pot fi înscriși la acest program doar dacă dorm la prânz.

Programul Afterschool se încheie la orele 16.00. Preluarea copiilor are loc în intervalul 16.00 -17.00, timp în care daca vremea o permite, copiii îl petrec în spațiul exterior al grădiniței.

 

 

 • PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE: 

 

La acest nivel de vârstă pedagogia Montessori recomandă ca toate activitățile extrașcolare să se desfășoare la sediul grădiniței, cu resurse proprii sau prin aducerea de invitați externi, caz în care cheltuielile sunt plătite de către părinți în plus față de taxa educațională. În fiecare luna se desfășoară cel puțin câte o activitate extracurriculară, iar în Săptămâna Altfel, se desfășoară câte o activitate extracurriculară în fiecare zi, printr-o metodologie stabilită de către Ministerul Educației. 

 

 1. PROGRAMUL DE ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE OPȚIONALE ( Cluburi): 

 

În anul școlar 2020-2021 se vor derula contra cost, pentru grupa de vârstă 3-6 ani activități extracurriculare în afara programului educațional Montessori, care nu sunt prevăzute în contractul educațional. 

 

Având în vedere faptul că normele de funcționare a grădinițelor pentru prevenirea răspândirii Covid -19  recomandă ca un profesor să predea la o singură grupă, activitățile opționale se vor putea desfășura în cadrul fiecărei grupe, doar în măsura în care se va asigura numărul minim de copii necesar desfășurării activității respective. 

 

Programul copiilor poate suferi modificări ca urmare a unor dispoziții legale sau de altă natură care fac indisponibilă desfășurarea activității în incinta unității de învățământ, caz în care activitatea educațională urmează să se desfășoare la distanță, asistată de tehnologie, numită generic ”online”, din cel târziu a treia zi de la suspendarea cursurilor de la sediul grădiniței, cu condiția ca prof. Montessori de la grupa copilului să fie apt să susțină activitatea online.

  MASA: În alternativa Montessori servirea mesei este integrată în procesul educațional și în programul zilnic. Copiii sunt implicați în așezarea mesei și rearanjarea mediului după servirea acesteia. In același timp este un prilej de comunicare și de integrare a comportamentelor sociale și de bune maniere specifice acestui tip de activitate. Din aceste motive, costul cu privire la servirea mesei este inclus în taxă, și nu reflectă doar prețul alimentelor. 

Copiii înscriși la Programul Normal vor servi la grădiniță, micul dejun și gustarea de fructe, care vor fi oferite gratuit de către Fundația Montessori București.

Copiii înscriși la Programul Aftreschool B vor servi în plus masa de prânz și gustarea de după-amiază. Meniul săptămânal este actualizat pe site în fiecare vineri pentru săptămâna următoare. Având în vedere că grădinița nu are autorizație de tip catering sau restaurant, mâncarea poate fi servită de către copii doar la sediul grădiniței și nu poate fi luată acasă.

Meniul zilnic respectă particularitățile de vârstă ale copiilor și piramida alimentară conform normelor legale pentru a asigura o dezvoltare fizică armonioasă. Meniul este avizat de medicul de medicină școlară.

În cazul copiilor cu alergii la anumite alimente, părinții vor suplimenta meniul, daca este cazul, cu produse specifice pe care copilul le tolerează, în vederea asigurării unei alimentații echilibrate.

Intregul meniu este furnizat de către firma de catering Delarte Catering.

EVALUAREA activității copiilor în alternativa Montessori este continuă și permanentă. Planificarea activităților se realizează individual ținând cont de ritmul și interesele fiecărui copil în parte. Profesorul urmărește și înregistrează zilnic evoluția copiilor, fiecare copil în parte învățând, cu sprijinul profesorului Montessori, cum să își gestioneze resursele de energie și timp, astfel încât să beneficieze optim de ceea ce grădinița are de oferit curiozității lui native. La finalul fiecărui semestru, profesorul Montessori de la grupă redactează o scrisoare de evaluare în care prezintă o sinteză a activității copilului pe parcursul întregului semestru, conținând aspecte privind dezvoltarea personală / modul de lucru / comportamentul social al copilului.

Scrisorile de evaluare sunt prezentate personal de către profesorul Montessori părinților fiecărui copil, în cadrul unei întâlniri individuale pe această temă.

             RESURSA UNAMĂ: Profesorii Montessori din grădinița ”Casa Montessori” au absolvit cursuri de specialitate în cadrul Institutului Montessori București, sub egida AMI (Association Montessori Internaționale). 

La fiecare grupă, echipa educațională va fi alcătuită din cel puțin un profesor Montessori și cel puțin un asistent Montessori ( dacă este cazul), în funcție de numărul de copii de la grupă ( la grupa de adaptare, raportul dintre numărul de adulți și numărul de copii este de cel puțin 1:5, iar la grupele de 3-6 ani este de cel puțin 1:15)

PROFESORI SPECIALIȘTI – activitățile opționale vor fi susținute de către profesori cu experiență în domeniul respectiv.           

 CURRICULUM-UL NAȚIONAL MONTESSORI este aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 6142/01.11.2011 și include curriculum-ul din învățământul tradițional național, fiind mai cuprinzător. În plus, pedagogia Montessori oferă lecții de viață practică, de dezvoltare senzorială, personală, socială etc. Ariile studiate sunt: Viața Practică, Dezvoltarea Senzorială, Limbaj, Matematică, Natură și Cultură, Religie Ortodoxă.

 

              RELIGIA ORTODOXĂ    

Copiilor le sunt prezentate noțiuni de religie ortodoxă, respectând principiile pedagogiei Montessori, prin materiale didactice, povestiri, cântece, adaptate vârstei și integrate între celelalte arii ale pedagogiei Montessori.

 

              LIMBA ENGLEZĂ: Limba engleză este prezentă în grădiniță prin expunerea la limbă de către profesorul Montessori de la fiecare grupă, conform principiilor Montessori, fiind inclusă în taxa educațională. Acesta va folosi limba engleză în activitălile de îngrijire, joc, precum și la activităși de grup prin cântece și poezii.

 

TRANSPORTUL copiilor la, și de la grădiniță este în sarcina părinților. În cazul în care părinților le este dificil să o faca personal, le recomandăm colaborarea cu firma Need A Ride din București ( http://www.needaride.ro/transport/copii/), specializată în transportul copiilor. Părinții interesați vor lua direct legătura cu această firmă, care le va calcula costul în funcție de distanța parcursă până la grădiniță și înapoi. În situația în care vor fi mai mulți copii de la grădinița noastră cu care vor colabora, vor aloca una sau mai multe mașini pentru aceștia. Ei caută să mențină aceiași șoferi, iar cele mai mari mașini sunt microbuzele cu 7 locuri. Oferă de asemenea posibilitatea ca un angajat al grădiniței să îi  însoțească pe copii. Este un avantaj faptul că ei oferă acest serviciu indiferent de numărul de copii și de domiciliul acestora. 

SĂNĂTATEA – Grădinița posedă CABINET MEDICAL ȘCOLAR, utilat și dotat cu medicamente și materiale medicale de primă necesitate conform normativelor legale în vigoare. Monitorizarea stării de sănătate a elevilor și monitorizarea securizării din punct de vedere medical a mediului din grădiniță sunt asigurate de un medic școlar, specialist pediatru și de asistentă medicală școlară.

Triajul zilnic este efectuat de către  asistentul medical și respectiv medicul școlar, angajați ai grădiniței noastre, conform normelor sanitare în vigoare. 

SIGURANȚA – curtea și vestiarele grădiniței sunt monitorizate permanent prin camere video, iar securtiatea este asigurată prin colaborarea cu firma de intervenție Tiger Security. 

 

TAXE 

 

 • Taxa de înscriere/rezervare a locului: 600 lei
  • Se plăteşte în momentul înscrierii şi este nereturnabilă;
 • Taxa de reînscriere/rezervare a locului: 400 lei
  • Se plăteşte o dată pe an şcolar în momentul reînscrierii şi este nereturnabilă;
 • Depozitul, în valoarea unei tranșe lunare, a cărei valoare diferă în funcție de programul ales, se facturează în ziua încheierii contractului pentru programul ales și se achită în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea facturii. Depozitul este nu este returnabil în nicio circumstanță și acoperă taxa pentru luna august, sau pentru  30 de zile de preaviz în cazul denunțării/rezilierii.
 • Taxe de școlarizare
Program Normal A

In intervalul orar 8.00-12.00 

26 400 lei/ an 

Taxa de școlarizare se achită în 12 tranșe de câte 2 200 lei/lună, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2020 până în iulie 2021 inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere)

Program Normal B

In intervalul orar 8.00-12.00 

30 000 lei/an.

Taxa  de școlarizare se achită în 12 tranșe de câte 2500  lei/lună, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2020 până în iulie 2021 inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere)

Program Afterschool A

In intervalul orar 12.00-13.00

Se oferă gratuit de către Fundația Montessori București copiii înscriși la Programul Normal de mai sus.

Program Afterschool B

In intervalul orar 12.00-16.00/17.00

Se oferă gratuit de către Fundația Montessori București pentru copiii înscriși la Programul Normal de mai sus.

 

 • Valoarea tuturor taxelor nu este influențată de numărul de zile de grădiniță, vacanță, zile libere acordate la nivel național sau local, sau în care nu se fac cursuri prin decizia autorităților sau a Consiliului de Administrație al Grădiniței Casa Montessori, ca urmare a unor evenimente neprevazute.

 

Excepție fac perioadele în care cursurile la sediul unității de învățământ se suspendă pentru perioade mai lungi de o săptămână prin hotărârea autorităților sau a Consiliului de Administrație al Școlii Primare Casa Montessori, situație în care taxa pentru Programul Normal va rămâne nemodificată.  La solicitarea scrisă a părinților, taxa se poate reduce cu 14 lei/zi, începând din ziua următoare depunerii solicitării. Această reducere nu se aplică depozitului, aferent ultimelor 30 de zile de contract

 

 • In situația în care pe parcursul anului școlar vor apărea cheltuieli suplimentare semnificative, datorate unor cauze interne sau externe, unitata noastră de învățământ își rezervă dreptul de a majora prețurile din ofertă, proporțional cu  cheltuielile suplimentare. 

 

BURSE

 • Se acordă o bursă de 15% din taxa de școlarizare pentru al doilea copil înscris la Grădinița “Casa Montessori”, în situaţia în care doi frați sunt  înscrişi la Grădinița “Casa Montessori”, indiferent de nivel;
 • Se acordă o bursă de 25% din taxa de școlarizare pentru al treilea copil înscris la Grădinița “Casa Montessori”, în situaţia în care trei frați sunt  înscrişi la Grădinița “Casa Montessori”, indiferent de nivel;

Parteneri:

X

realizat de BECMedia
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.