Casa Montessori

Programa

Programa școlară respectă prevederile Curriculumului Național și în același timp principiile și standardele Pedagogiei Montessori.
Pentru ciclul primar I(PI), care va debuta la începutul anului școlar 2011, programa Montessori este în acord cu:

  1. O.M.E.C.T. nr. 4686/05.08/2003, privind aprobarea Planului – cadru de învșțământ și a programelor școlare pentru clasele I și a II-a
  2. ORDIN nr. 5198/01.11.2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a şi a noilor programe şcolare pentru clasa a III-a

In raportarea la programele naționale de învățământ folosite la care ne-am referit mai sus, vom aplica principiile pedagogiei Montessori astfel:

  1. Elevul este privit ca un participant activ la procesul de învățare. Procesul de educație este centrat pe elev și pe nevoile sale și nu pe cele ale pedagogului
  2. Se are în vedere o abordare transdisciplinară și interdisciplinară a subiectelor de studiu. Disciplinele se studiază progresiv pe tot parcursul ciclului primar (PI) și în corelație unele cu celelalte. De asemenea, există o flexibilitate în studierea disciplinelor, în sensul ordinii și a ritmului studierii, astfel încît la sfarșitul ciclului elevii să aibă cel putin același nivel de cunoștințe ca și cei care urmează o scoală de stat.
  3. Se respectă ritmul elevului în procesul de învățare, acesta având posibilitatea de a studia în funcție de capacitatea, talentul și de gradul său de interes.

Disciplinele studiate

Parteneri:

X

realizat de BECMedia