Casa Montessori

Școala

În școală se aplică aceleași principii ale pedagogiei Montessori ca și la grupa de 3-6 ani de la grădiniță, însă trecerea la al doilea plan de dezvoltare implică o abordare ușor diferită.

În ciclul primar

  • Copiii au libertate de mișcare în mediul din care fac parte, alegându-și materialul de lucru în funcție de interesul personal. Acest lucru le oferă posibilitatea de explorare a diferitelor materiale, putând conduce la descoperirea unor cunoștinte superioare în raport cu nivelul lor de vârstă
  • Se pune accentul pe responsabilizarea față de mediul din care fac parte și față de acțiunile pe care le intreprind, contribuind la dezvoltarea capacității de organizare a unor evenimente, rezolvarea unor situatii neprevăzute, etc.
  • Copiii au posibilitatea de organizare și coordonare a întâlnirilor la “masa rotundă”, pentru a discuta și soluționa probleme aparute în cadrul grupului, cum ar fi situațiile conflictuale sau acțiunile ce nu corespund principiilor promovate, precum responsabilitatea, respectul, etc. Acest lucru le stimulează capacitatea de căutare și găsire a soluțiilor pentru sițuatiile problematice, de exprimare liberă a opiniei personale, a respectului față de membrii grupului, a capacității de a genera și de a respecta regulile ce privesc grupul.
  • Copiilor li se oferă acces permanent la numeroase materiale sau surse de informație, precum: dicționare, enciclopedii, materiale concrete (instrumente știintifice specifice vârstei). Astfel, copilul are ocazia de a explora, de a cerceta, de a investiga, de a colecta date și informații în cadrul școlii, dar și la muzee, în natură, în diferite locuri unde pot găsi informații concrete și autentice despre ceea ce studiază. La un moment dat copiii ajung să organizeze singuri aceste ieșiri de studiu și să-i propună învățătorului să-i însoțească.
  • Se pune foarte mare accent pe experiențele personale pe care copilul le trăiește în afara clasei, deoarece acestea ajută la crearea unui comportament “normal”. Lectiile de Gratie si curtoazie îl ajută în relațiile inter-personale, iar inițiativa de a organiza proiecte îl face să conștientientizeze aspectele practice care trebuie luate în calcul.
  • Rolul învățătorului este cel al unui ghid care observă permanent copilul, îl sprijină și-i încurajează independența, îl susține în formarea personalității.
  • Copiii învață prin explorarea materialului concret, prin efort și implicare proprie.
  • In educația Montessori scopul învățării este crearea unui adult independent, capabil să aprecieze rolul pe care îl are în societate și pe acela pe care societatea îl are față de el, conștient de valoarea și limitele proprii.

 

Parteneri:

X

realizat de BECMedia