Casa Montessori

Oferta educațională grădiniță

”Pregătire pentru viață”

 

Ofertă educațională Școala Primară ”Casa Montessori” 2020-2021

Nivelul preșcolar

Şcoala Primară “Casa Montessori” este o instituție de învățământ particular, fondată de Fundația Montessori București, care funcționează conform principiilor pedagogiei Montessori din septembrie 2012. Şcoala Primară “Casa Montessori” este acreditată să funcționeze pentru nivelul preșcolar pentru program normal conform Ordinul Ministrului nr. 4685/18.08.2017.

Fundația Montessori București, a fondat și susține Școala Primara ”Casa Montessori”, și organizează activități și programe complementare unității de învățământ.

BAZA MATERIALĂ:

Materielele didactice sunt truse special destinate pedagogiei Montessori, procurate de la producători specializați sau realizate de cadrele didactice ale grădiniței, pentru fiecare lecție în parte. Trusele se află permanent la dispoziția copiilor, care au libertatea și sunt încurajați să lucreze și astfel să dezvolte abilități, să asimileze și să aprofundeze cunoștințe. Profesorul Montessori de la fiecare grupă prezintă copiilor modul de lucru cu aceste materiale.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE: În anul școlar 2020-2021 Școala Primară ”Casa Montessori” va organiza, pentru nivelul preșcolar, două grupe de copii între 3 – 6 ani, totalizând un număr de 60 de locuri, precum și o grupă de adaptare, pentru copii între 2 și-3 ani, cu 15 locuri.

PROGRAMUL COPIILOR

 1. PROGRAM NORMAL AL GRĂDINIȚEI – 08.00-12.00

Include:

 • activitate independentă Montessori de 3 ore pentru grupele de 3-6 ani și de 2 ore pentru grupa de adaptare, dimineața
 • activități în aer liber. micului dejun și a unei gustari de fructe.

 

 1. PROGRAM DE MASĂ (ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ) – 12.00-13.00

Este oferit de Fundația Montessori București in cadrul programului „ Școală după școală”

Include:

 • servirea mesei in intervalul 12.00-13.00
 1. PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ (13.00-16.00/17.00)

Acestă opțiune este oferită de Fundația Montessori București.

Include:

 • odihnă
 • activități Montessori ( pentru copiii de la grupele de 3-6 ani care nu dorm)

Copiii de la grupele de 3-6 ani înscriși la acest program vor sta întinși în pat în jur de 30 de minute, după care fie adorm, fie pot exersa în sala de grupă, sub îndrumarea unui profesor/asistent Montessori, prezentările primite de la profesorul Montessori în cadrul perioadei de activitate independentă de dimineață. Acest program se adresează doar copiilor care se pot încadra în aceste opțiuni.

Copiii de la grupele de adaptare pot fi înscriși la acest program doar dacă dorm la prânz.

 

ORAR – GRUPĂ ADAPTARE

08.30-09.00 – Sosirea copiilor / Micul dejun

09.00-11.00 – Activitati independente

11.00-12.00 – Activitati / jocuri in aer liber

12.00-13.00 – Servirea mesei de prânz

13.00-16.00 – Program de somn

16.00 – Gustare

16.00-17.00 – Preluarea copiilor (Incheierea programului)

 

ORAR – GRUPĂ 3-6 ANI

08.00-08.30 – Sosirea copiilor / Micul dejun

08.30-11.30 – Activitati independente

11.30-12.30 – Activitati / jocuri in aer liber

12.30-13.00 – Servirea mesei de pranz

13.00-16.00 – Program de somn

16.00 – Gustare

16.00-17.00 – Preluarea copiilor (Incheierea programului)

 

 1. PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:

La acest nivel de vârstă pedagogia Montessori recomandă ca toate activitățile extrașcolare să se desfășoare la sediul grădiniței, cu resurse proprii sau prin aducerea de invitați externi, caz în care cheltuielile sunt plătite de către părinți în plus față de taxa educațională. În fiecare luna se desfășoară cel puțin câte o activitate extracurriculară, iar în Săptămâna Altfel, se desfășoară câte o activitate extracurriculară în fiecare zi, printr-o metodologie stabilită de către Ministerul Educației.

 1. PROGRAMUL DE ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE ( Cluburi):

În anul școlar 2020-2021 se vor derula pentru grupa de vârstă 3-6 ani activități extracurriculare în afara programului educațional Montessori, care nu sunt prevăzute în contractul educațional.

Activitățile sunt oferite pentru copiii înscriți în unitatea noastră de învățământ, la cererea părinților.

 1. Activități gratuite, incluse în taxa educațională:

Corul Casa Montessori– este un proiect care a început în anul scolar 2020-2021 în colaborare cu corul Madrigal prin proiectul Cantus Mundi ( www.cantusmundi.ro), prin care copiii înscriși în cor au posibilitatea să cânte pe scenă alături de corul Madrigal și în cadrul altor evenimente.

2. Activități contra cost, plătite în plus față de taxa educațională, oferite de Fundația Montessori București

 • Arts&Crafts – o ședință/săptămână. (50 de minute) – 120 lei/lună
 • Micul bucătar – o ședință/săptămână (50 de minute) – 120 lei/lună

 

În funcție de oferta de programe educaționele și de opțiunile  părinților  și ale copiilor se pot organiza și alte activități sau pot fi înlocuite cele prezente.

Programul poate suferi modificări și ca urmare a unor dispoziții legale sau de altă natură care fac indisponibilă desfășurarea activității în incinta unității de învățământ, caz în care activitatea educațională urmează să se desfășoare la distanță, asistată de tehnologie, numită generic ”online”, cu condiția ca prof. Montessori de la grupa copilului să fie apt să susțină activitatea online.

              MASA: În alternativa Montessori servirea mesei este integrată în procesul educational și în programul zilnic. Copiii sunt implicați în așezarea mesei și rearanjarea mediului dupa servirea acesteia. In același timp este un prilej de comunicare și de integrare a comportamentelor sociale și de bune maniere specifice acestui tip de activitate. Din aceste motive, costul cu privire la servirea mesei este inclus în taxa educațională.

Copiii înscriși la Programul Normal vor servi la grădiniță, micul dejun și gustarea de fructe, iar cei înscriși la Programul Școala după școală, vor servi în plus masa de prânz și gustarea de după-amiază. Meniul săptămânal este actualizat pe site în fiecare vineri pentru săptămâna urmatoare. Având n vedere că nu avem autorizație de tip catering sau restaurant, mâncarea poate fi servită de către copii doar la sediul grădiniței, și nu poate fi luată acasă.

Meniul zilnic respectă particularitățile de vârstă ale copiilor și piramida alimentară conform normelor legale pentru a asigura o dezvoltare fizică armonioasă. Meniul este avizat de medicul de medicină școlară.

              EVALUAREA activității copiilor în alternativa Montessori este continuă și permanentă. Planificarea activităților se realizează individual ținând cont de ritmul și interesele fiecărui copil în parte. Profesorul urmărește și înregistrează zilnic evoluția copiilor, fiecare copil în parte învățând, cu sprijinul profesorului Montessori, cum să își gestioneze resursele de energie și timp, astfel încât să beneficieze optim de ceea ce grădinița are de oferit curiozității lui native. La finalul fiecărui semestru, profesorul Montessori de la grupă redactează o scrisoare de evaluare în care prezintă o sinteză a activității copilului pe parcursul întregului semestru, conținând aspecte privind dezvoltarea personală / modul de lucru / comportamentul social al copilului.

Scrisorile de evaluare sunt prezentate personal de către profesorul Montessori părinților fiecărui copil, în cadrul unei întâlniri individuale pe această temă.

             RESURSA UNAMĂ: Profesorii Montessori din grădinița ”Casa Montessori” au absolvit cursuri de specialitate în cadrul Institutului Montessori București, sub egida AMI (Association Montessori Internaționale).

La fiecare grupă, echipa educatională va fi alcatuită ce puțin un profesor Montessori și cel puțin un asistent Montessori, în funcție de numărul de copii de la grupă ( la grupa de adaptare, raportul dintre numărul de adulți și numărul de copii este de cel puțin 1:5, iar la grupele de 3-6 ani este de cel puțin 1:15)

             PROFESORI SPECIALIȘTI – activitățile din cadrul programului Afterschool vor fi sustinute de catre profesori cu experiență în domeniul respectiv.

             CURRICULUM-UL NAȚIONAL MONTESSORI este aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 6142/01.11.2011 și include curriculum-ul din învățământul tradițional național, fiind mai cuprinzător. În plus, pedagogia Montessori oferă lecții de viață practică, de dezvoltare senzorială, personală, socială etc. Ariile studiate sunt: Viața Practică, Dezvoltarea Senzorială, Limbaj, Matematică, Natură și Cultură, Religie Ortodoxă.

              RELIGIA ORTODOXĂ   

Copiilor le sunt prezentate noțiuni de religie ortodoxă, respectând principiile pedagogiei Montessori, prin materiale didactice, povestiri, cântece, adaptate vârstei și integrate între celelalte arii ale pedagogiei Montessori.

              LIMBA ENGLEZĂ: Limba engleză este prezentă în grădiniță fie prin expunerea la limbă printr-un asistent vorbitor de limbă engleză de la grupa copiilor, fie va fi predata de cel puțin 2 ori/saptamană conform principiilor Montessori cu un profesor în programul de dimineață, fiind inclusă în taxa educațională.

TRANSPORTUL copiilor la, și de la grădiniță este în sarcina părinților. În cazul în care părinților le este dificil să o faca personal, le recomandăm colaborarea cu firma Need A Ride din București ( http://www.needaride.ro/transport/copii/), specializată în transportul copiilor. Părinții intesesați vor lua direct legătura cu această firmă, care le va calcula costul în funcție de distanța parcursă până la grădiniță și înapoi. În situația în care vor fi mai mulți copii de la grădinița noastră cu care vor colabora, vor aloca una sau mai multe mașini pentru aceștia. Ei caută să mențină aceiași șoferi, iar cele mai mari mașini sunt microbuzele cu 7 locuri. Oferă de asemenea posibilitatea ca un angajat al grădiniței să îi  însoțească pe copii. Este un avantaj faptul că ei oferă acest serviciu indiferent de numărul de copii și de domiciliul acestora.

Grădinița posedă CABINET MEDICAL ȘCOLAR, utilat și dotat cu medicamente și materiale medicale de primă necesitate conform normativelor legale în vigoare. Monitorizarea stării de sănătate a elevilor și monitorizarea securizării din punct de vedere patologic a mediului din grădiniță sunt asigurate de un medic școlar, specialist pediatru și de asistentă medicală școlară.

Triajul zilnic este efectuat de catre un asistent medical, angajat al grădiniței noastre, și va respecta normele sanitare in vigoare.

 

TAXE GRĂDINIȚĂ

 • Taxa de înscriere/rezervare a locului: 600 lei
  • Se plăteşte în momentul înscrierii şi este nereturnabilă;
 • Taxa de reînscriere/rezervare a locului: 400 lei
  • Se plăteşte o dată pe an şcolar în momentul reînscrierii şi este nereturnabilă;
 • Depozitul, în valoarea unei tranșe lunare, a carei valoare diferă în funcție de programul ales, se facturează în ziua încheierii contractului pentru programul ales și se achită în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea facturii. Neachitarea acestei facturi în termen conduce la nulitatea contractului educațional. Depozitul este nereturnabil și acoperă taxa pentru luna august, sau pentru 30 de zile de preaviz în cazul rezilierii, în cazul în care copilul este înscris la program normal.
 • Taxa de școlarizare
Program normal 8.00-12.00

22800 lei/ an

Taxa de școlarizare se achită în 12 tranșe de câte 1900 lei, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2020 până în iulie 2021 inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere)

 

Program normal și masă (Școală după școală) – 08.00-13.00

26400 lei/an.

Taxa se achită în 12 tranșe de câte 2200 lei, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2020 până în iulie 2021 inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere)

Program normal, masă și Școală dupa Școală (08.00-16.00/17.00)

30000 lei/ an

Taxa se achită în 12 tranșe de câte 2500 lei, până la data de 10 a fiecărei luni începând din septembrie 2020 până în iulie 2021 inclusiv. (A 12-a tranșă o reprezintă depozitul și se plătește la înscriere)

 
 • Valoarea tuturor taxelor nu este influențată de numărul de zile de școală, vacanță, zile libere acordate la nivel național sau local, sau în care nu se fac cursuri prin decizia autorităților sau a Consiliului de Administrație al Școlii Primare Casa Montessori, ca urmare a unor evenimente neprevazute.
 • In situația în care pe parcursul anului școlar vor apărea cheltuieli suplimentare semnificative, datorate unor cauze interne sau externe, unitata noastră de învățământ își rezervă dreptul de a majora prețurile din ofertă, proporțional cu cheltuielile suplimentare.
 • În situația în care cursurile la sediul unității de învățământ se suspendă prin hotărârea autorităților sau a Consiliului de Administrație al Școlii Primare Casa Montessori și se vor desfășura la distanță, în format digital, unitata noastră de învățământ își va ajusta preturile din ofertă, în funcție de situație.

 

BURSE

 • Se acordă o bursă de 15% din taxa de școlarizare pentru al doilea copil înscris la Şcoala Primară “Casa Montessori”, în situaţia în care doi frați sunt  înscrişi la Şcoala Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel;
 • Se acordă o bursă de 25% din taxa de școlarizare pentru al treilea copil înscris la Şcoala Primară “Casa Montessori”, în situaţia în care trei frați sunt  înscrişi la Şcoala Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel;

Parteneri:

X

realizat de BECMedia
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.