Casa Montessori

Integrarea în sistemul național de învățământ

Plan de scolarizare

Deoarece în pedagogia Montessori se realizează o abordare interdisciplinară și transdisciplinară a conținuturilor de-a lungul unui ciclu, trecerea din învățământul Montessori la o altă formă de învățământ se poate face la sfârșitul fiecarui ciclu, atunci când elevii au cunoștințe și deprinderi echivalente curriculumului național (învățământul de stat).

Parteneri:

X

realizat de BECMedia