Casa Montessori

Autorizații

Școala noastră are urmatoarele avize și autorizații:

  1.   Acreditare nivel prescolar
  2.  Autorizație de funcționare pentru nivelurile preșcolar, și primar ( 6-12 ani) emisă de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Educație
  3. Autorizație de funcționare pentru nivelul primar II emisă de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Educație
  4. Autorizații sanitare de funcționare pentru grădiniță, școală, cabinet medical și cantină, emise de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (SANEPID)
  5. Aviz de securitate la incendiu emis de Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” al Municipiului București (ISU).
  6. Certificat constatator (aviz) privind îndeplinirea condițiilor de funcționare specifice securității și sănătății în muncă, emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.

Parteneri:

X

realizat de BECMedia